Ukingaji wa wadudu na magonjwa dhidi ya machungwa - Kalro

Ugonjwa wa mizizi wa gundi. Maganda huoza juu ya mizizi au katika mti halisi na matawi yake. Pindi tu inapoambukizwa gundi hutoka sehemu ilivyovamiwa na ...

Ukingaji wa wadudu na magonjwa dhidi ya machungwa - Kalro - Related Documents

Ukingaji wa wadudu na magonjwa dhidi ya machungwa - Kalro

Ugonjwa wa mizizi wa gundi. Maganda huoza juu ya mizizi au katika mti halisi na matawi yake. Pindi tu inapoambukizwa gundi hutoka sehemu ilivyovamiwa na ...

wadudu,magonjwa na magugu - Organic Africa

mazao ya kilimo. > Kuelewa kwa nini udhibiti wa wadudu, magonjwa na magugu haupaswi kuishia katika kupuliza viuatilifu tu, lakini panatakiwa kuwepo na ...

Mbinu endelevu za kuthibiti magonjwa na wadudu wa maharage

Kwa wakulima wadogo, matumizi ya dawa za kuua wadudu hakupendekezwi kwa kuwa wakati mwingi maharagwe huhifadhiwa kwa muda mfupi na huwekwa ...

ninawezaje kudhibiti wadudu waharibifu na magonjwa kwa njia asilia?

wadudu wanaonyonya utomvu; matunda yaliyoharibiwa au kuoza ni kawaida baada ya kuliwa na viwavi wa inzi wa matunda. Mimea inayokauka inaweza pia.

Wadudu waharibifu.pdf - DW

SEHEMU YA SITA WADUDU WAHARIBIFU. Mwandishi: Hope Azeda. Mhariri: Saumu Mwasimba. Utangulizi. Hujambo na karibu tena katika kipindi cha sikiliza ...

Tea - Kalro

28 Feb 2019 ... Tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) Production and Utilization in ... organization (KALRO) following the state corporation reform process.

Cultivation and utilization of Napier grass - Kalro

Low to medium altitude areas. • Zones 11, 111 and IV. • Can grow in a wide range of well drained soils. • Rainfall in excess of 900 nun per year is required for ...

Land Preparation and Crop establishment - Kalro

Each of these ecologies has their own specific ways of preparing land. Land preparation in irrigated fields. Before the land is prepared all the water channels must ...

camel manual for service providers - Kalro

the fat in the camel's body is found in the hump, helps it stay ... Swelling of parts of the body (mainly skin and lymph nodes, but also udder and parts of internal ...

dryland farming: recommendations for smallholder farmers - Kalro

Variety Characteristics and Production Guidelines of Traditional Food Crops i. Compiled in April 2006. Variety, Characteristics and ... List of Acronyms .

COCONUT HUSBANDRY Recommended Practices in Kenya - Kalro

The coconut palm (Cocos nucifera) is a perennial tree crop that is widely ... Coconut palms have the best competitive advantage on sandy shorelines. ... Depending on the age of the coconut palms, 20 ‐ 50kg organic manure should be applied.